Plantdag 12 maart 2022

We zijn (toch) gestart!!!

Op 12 maart zijn we begonnen aan te planten, we hadden al planten ingekocht en veel bomen geschonken gekregen.  Alle seinen stonden op groen. Op 10 maart zou de gemeentelijk grondnota worden wordt aangenomen waarin onze positie werd geregeld. Een klankbordcommissie van de kadernota grondbeleid was 2 maal bijeen geweest voor het nodige draagvlak, echter het liep anders, de nota werd niet aangenomen maar doorgeschoven.  De pachtovereenkomst kan nu nog niet worden getekend en maar lag klaar. 

Op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen, de kadernota grondbeleid zal later aangenomen worden hetgeen betekent dat wij de pachtovereenkomst pas in het najaar zullen tekenen, (na vaststellen van die kadernota)

Wij mochten in goed overleg met de gemeente “op eigen risico en verantwoording beginnen”, dus mochten al op het terrein en zijn op 12 maart, nl.doe-dag, al aan de gang gegaan met een beperkt aantal vrijwilligers…

We hebben driekwart van hetgeen op het schetsontwerp is aangegeven geplant, wij laten ons niet afremmen, onder het motto “doorpakken”, er is geen tijd te verliezen…

Wij hebben meer dan 1000 planten aangeplant, waar onder struweel langs de weg, een zomereik, 7 tamme kastanjes, 7 walnoten en 5 perenbomen. De lindebomen volgen in het najaar en dan het vervolg….de (nog) meer eetbare soorten….

Wij zijn met Yuverta studenten bezig met het vervolg..

Een week later hebben we nog 12 kuub water gegeven, we moeten zorgen voor een goede start.

Vrijwilligers bedankt!

Wordt vervolgd in het najaar….

Ap Woudstra