Pachtcontract

Beste allemaal, 

Het is zover, Vandaag, 21 december 2022, tekenden wij het 15 jarige pachtcontract met de gemeente inzake ons Voedselbos in het Flinke ven. De officiële naam van het Voedselbos is inmiddels vastgesteld als “Voedselbos Flincke Ven”, een naam die verwijst naar vroegere tijden, ooit heette het hele gebied namelijk zo….”het Flincke Ven”

Het afsluiten van het pachtcontract was in het voorjaar al gepland, echter dat kon toen nog niet doorgaan vanwege gemeentelijke besluitvorming, (kader grondnota moest nog aangenomen worden).

Eindelijk kunnen we goed vooruit met dank aan Gemeente en Provincie.

Dit voorjaar zullen we grote stappen zetten om het Voedselbos verder vorm te geven. Zie ook het tweede ontwerp eerder bij de nieuwsrubriek bijgesloten.

Een van de dingen die voorrang krijgen is nu het aanplanten van een vlechthaag aan de parkeerplaats zijde, wij zijn met Yuverta aan het onderzoeken of wij dat door studenten kan worden uitgevoerd, daarnaast zullen we tal van kruiden, struiken en bomen aanplanten, wij moeten uit komen op 50 verschillende soorten en minimaal 700 exemplaren en dat gaan we ruimschoots halen!. Een impuls voor de biodiversiteit.

Onze Stichting wil de ontwikkeling van Voedselbossen bevorderen met name binnen de gemeente Roerdalen. Door samen te werken, kennis en expertise te bundelen en delen. 

Daarnaast willen wij het gehele gebied Flink Ven kracht bijzetten door de biodiversiteit en de natuurwaarden te bevorderen; erg gunstig is het dat het gebied momenteel een transitie doormaakt om toegevoegd te worden als corridor tussen de 2 natura2000 gebieden Meinweg en Roerdal.  Dat proces is in volle gang onder regie van de Provincie. Er is veel geld vrijgemaakt om eventuele knelpunten voortvloeiend uit dit proces verantwoord en naar tevredenheid van alle belanghebbenden op te lossen. 

Natuur en groen in de omgeving hebben veel voordelen voor zowel mens en dier. Het zorgt voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal. Het is natuurlijk extra leuk om middels een Voedselbos voedsel te verbouwen in de eigen omgeving. Terwijl de natuur een groot deel van het werk doet. Samen op een alternatieve manier voedsel verbouwen en zorgdragen voor een gezonde leefomgeving brengt buurtbewoners bij elkaar. Kortom, hoe mooi is het om een plek te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen genieten van- en leren over gezond en duurzaam voedsel?

Een voedselbos is een gemaakte plantengemeenschap, (planten, bomen en struiken). Met een hoog aantal eetbare soorten, (denk aan fruit en noten), de biodiversiteit en de productiviteit van een voedselbos is hoog. Het bos is volledig zelfvoorzienend, onderhoudsarm en klimaatbestendig. Dieren vinden er hun heil.

Er is veel belangstelling en onze website wordt druk bezocht, leuk en stimulerend

Ap Woudstra, vz