Studenten Yuverta Roermond helpen mee

Klik hier voor het hele bericht

Roermond – 6 november 2023 – Op vrijdag 3 november hebben zo’n 20 aankomend én tweedejaars studenten van Yuverta Bos- en Natuurbeheer hun handen uit de mouwen gestoken tijdens de Natuurwerkdag 2023. Samen met vrijwilligers van de Stichting Voedselbos Roerdalen hebben ze een heg geplant bij een voedselbos dat wordt ontwikkeld in het Meinweggebied in de gemeente Roerdalen. 

Voedselbos

Een voedselbos is een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen.

Meer informatie over het voedselbos in Roerdalen is te vinden op de website voedselbosroerdalen.nl  

Leren in de praktijk

De aanleg van een voedselbos is een geweldig initiatief, waaraan de Yuverta-studenten een belangrijke bijdrage hebben mogen leveren. Voor de tweedejaarsstudenten betrof het een praktijkopdracht. Voor de aankomend studenten was het een manier om in de praktijk kennis te maken met de opleiding en de praktijk, het zogenoemde proefstuderen. Een proefstudeersessie is een belangrijk moment in de aanloop naar een studiekeuze. Studenten die erover denken om in de toekomst een opleiding Bos- en Natuurbeheer of een andere Yuverta-opleiding te gaan volgen, kunnen zich ook aanmelden voor zo’n proefstudeersessie.

Informatie en aanmelden: Proefstuderen Yuverta mbo Roermond

Over Yuverta

Yuverta is de grootste groene opleider van Nederland. Het onderwijsaanbod loopt uiteen van middelbare scholen met vmbo, mavo en het groene lyceum tot mbo-opleidingen op alle niveaus. Ook biedt Yuverta verschillende cursussen en trainingen aan. De onderwijsorganisatie beschikt over 52 locaties. De scholen bevinden zich van Amsterdam tot Heerlen en van Den Haag tot Velp. Jaarlijks leidt Yuverta zo’n 20.000 leerlingen en studenten op. 

Foto’s Yuverta Roermond
061123/HvL

Natuurwerkdag 3 november 2023


Beste allemaal,

Op vrijdag 3 november 2023, een van de nationale natuurwerkdagen dit jaar, heeft Yuverta, met zo’n 20 studenten plus begeleidend docent Peter Harrewijn, een gemende haag aangeplant, die op termijn gesnoeid gaat worden als zogenaamde “vlechthaag”. 

Deze vlechthaag wordt  LATER, ook door de studenten zelf,  aangelegd. Het gaat namelijk een paar jaar duren voordat de planten daar geschikt voor zijn, de planten moeten daar een bepaalde (stam)dikte voor hebben.

Opnieuw waren de weergoden ons goed gezind, nagenoeg geen spatje regen gevallen, de planten waren goed op tijd aangeleverd, goed “spul”, waaronder; Gelderse roos, liguster, roos, vuilboom. Wat mij persoonlijk opviel was de georganiseerde aanpak en de onderlinge harmonie waaronder de werkzaamheden verliepen, erg gemotiveerde studenten die er zin in hadden, top! 

De innerlijke mens werd niet vergeten, (drank, vlaai en broodjes), waarbij bij mij de indruk ontstond dat de “schwung”, mede  daardoor, er goed in bleef. De klus werd snel  maar ook goed geklaard. 

Na de broodjes nog een korte rondleiding door het hele voedselbos en voldaan naar huis!

Beste studenten en docent, ik meen te mogen stellen, dit namens het voltallige bestuur, jullie hartelijk te mogen bedanken voor deze leuke, zinvolle en leerzame dag. Ik/wij hopen jullie nog eens te zien….en zo niet, dan het voedselbos zelf toch! Jullie zullen het voedselbos nog in vol ornaat mee gaan maken…….en daar heb je dan eigenhandig  aan meegewerkt!,  dat lijkt mij een heerlijk gevoel!

Nogmaals bedankt !

Ap Woudstra, vz

Plantdag 28 oktober 2023: Wat een feestje!

Zaterdag 28 oktober jl. plantdag!, op deze dag hadden wij de tweede grote “aanplantdag”, met 15 personen zeker 100 planten gezet, waaronder de nodige bomen, linden, eiken, haagbeuken, fruitbomen, olijfwilg, kiwi’s, bessen, enz, enz, enz.. Het voedselbos is nu qua aanplant voor 90/95 % gerealiseerd!.

Daarnaast 2 insectenhotels geplaatst, een natuurlijke, een boomstam met gaten en een bijzonder mooi en kunstig ontworpen exemplaar als donatie van vrienden en vrijwilligers!… een blijk van waardering en zorg voor de biodiversiteit, een topinitiatief!..waarvoor veel dank! 

Het weer was boven verwachting, geen druppel gevallen!, dit terwijl eerder gemeld werd dat het een (zware) regendag zou zijn, niets van dat alles!

De dag doorgekomen met hard “aanpoten”, gezellig (bij)kletsen, plezier maken en de inwendige mens op zijn tijd versterken met broodjes, soep, vlaai en drank!

En weer een woord van dank aan allen die ons Voedselbos op deze wijze helpen te realiseren, 🙏🙏

Nu naar de volgende activiteit;  vrijdag 3 november de aanplant van een gemengde haag door Yuverta-studenten

Wat kan een mens “alleen”?

Met groene groet!

Ap Woudstra, vz

De Patrijzen van Agrarisch Collectief Natuurrijk Limburg

Voorjaar 2023 heeft Agrarisch Collectief Natuurrijk Limburg vier naburige patrijzenkoppels in de buurt van twee vogelakkers gezenderd. De hanen zijn uitgerust met een GPS zender (satelliet data) en de hennen met een hals zender waarmee ze live uit te peilen zijn. Op bijgaand kaartje staan de locaties van de koppels gedurende vijf dagen begin mei 2023. Alle vier de koppels zijn uiteindelijk gaan nestelen in een wegberm, zie ook bijgaand filmpje. De afgelopen jaren is in het Limburgse onderzoeksgebied al vastgesteld dat de helft van de patrijzen in smalle wegbermen nestelt. De overige nesten bevonden zich vooral in grasland en graan. De rest op andere plekken zoals gladiolen, aardappels of een voortuintje. Waarschijnlijk zijn dit vooral vervolglegsels van koppels die bij een eerste nestpoging in een wegberm in de legfase uitgemaaid zijn. Het lijkt er steeds meer op dat dit één van de grote problemen is voor de patrijs. Door schaalvergroting zijn ruige randjes in het veld verdwenen. Om te nestelen zijn patrijzen nu helemaal aangewezen op wegbermen en slootkanten. Die helaas in mei en juni massaal gemaaid worden. In het beste geval gebeurt dit in de legfase en kunnen de patrijzen nog een nieuw legsel maken. Maar als de hen al even zit te broeden wordt ze onherroepelijk op het nest doodgemaaid. En maak je geen illusies. Je ziet ze echt niet zitten. Daarom een dringende oproep aan boeren, waterschappen wegbeheerders. Maai niet in mei en juni! Patrijzen, maar b.v. ook fazanten, roodborsttapuiten en graspiepers leggen massaal het loodje. En in slootkanten wilde eend en krakeend. Het is een jaarlijks weerkerende slachting die de boerenlandvogels nog verder in het nauw brengt. Gun ze die laatste veilige plekjes om voor nageslacht te zorgen.

Overzicht van 5 dagen in mei van de GPS verplaatsingen van de patrijzen

IVN beleefweek 2023 en meer

De IVN beleefweek zit erop, in het begin van de week hebben we een rondleiding gegeven voor Piet en Agnes, zij waren zeer belangstellend.

Anne kwam medio deze week met haar 2 kinderen; eind van de week nog 4 bezoekers waaronder Geert en Mia op vrijdag; ze vonden het zeer interessant en hebben genoten, geleerd en alles erg gewaardeerd…. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde week! Ondanks dat zich er relatief weinig mensen meldden was het wederzijds zinvol en kon eenieder volop geïnformeerd worden over ons initiatief. De gasten hebben kunnen proeven wat een voedselbos kan opbrengen waar onder muntthee en blauwe bessenjam. Sommigen hebben wat groente meegenomen.

Wij vonden het een geslaagde week…klein maar fijn..

Wat is er verder gebeurt: 

Er is de afgelopen periode met name  gemaaid rond de fruitbomen, de meidoornhaag bijna geheel “vrijgezet”, struwelen wat vrijgemaakt, pad bij gehouden, bomen van labels voorzien, enz, enz…. 

Het is top om  te zien dat er inmiddels van alles leeft is in het Voedselbos, ook qua dieren:
Zo zijn gesignaleerd:

 • Levendbarende hagedis;
 • Zandhagedis;
 • Bruine kikker;
 • Rugstreeppad;
 • Koninginnepage;
 • Peper-en-zoutvlinder;
 • Veldkrekel;
 • Diverse soorten sprinkhanen w o de Sabelsprinkhaan;
 • Kleine Vuurvlinder;
 • Atalanta;
 • Dagpauwoog;
 • Haas;
 • Veldmuizen;
 • Woelmuizen;
 • Mollen;
 • En een zwarte zwerfkat, (zijn we hier blij mee?).

Ook diverse vogels maken al dankbaar gebruik van de beschutting mogelijkheden van boompjes en struiken; van de Provincie hebben we hout ontvangen om een “houtril” aan te leggen en te versterken, daarnaast een grote (wilgen)stam

En dit is nog maar het begin…

Nu gaan we ons focussen op de aanplant dag 28 oktober en de “haag plantdag“ 3 november. De bestellingen zijn gedaan en op de 28ste komen veel vrijwilligers hun steentje bijdragen. Op 3 november zullen 20 studenten van Yuverta een gemengde haag gaan aanplanten.

Zandhagedis, (lacerta agilis)
Levendbarende hagedis, (zootoca vivipara) 

Tot groens!

Ap Woudstra vz

De natuur in

Het was nog een heerlijke zonnige dag eind september. Daar wilde we dus gebruik van maken en lekker de natuur in gaan. Ik had gelezen over de beleefweken en zag tussen de activiteiten het voedselbos staan. Nieuwsgierig hebben we een berichtje gestuurd of langs mochten komen. Kregen meteen bericht terug dat we welkom waren.

Samen met mijn jongens parkeerde bij ‘de Boshut’ waar we wel vaker komen. En het voedselbos dus altijd over het hoofd gezien hebben. De rondleiding tussen alle planten en boom door was heel uitgebreid en duidelijk. De kinderen mochten meteen meehelpen tuineren en vonden het heel leuk.

We zijn heel benieuwd hoe het voedselbos zich ontwikkelt. Dus blijven het heel graag volgen. En proeven graag wat de natuur ons te bieden heeft.

Succes met jullie mooie initiatief.

Anne Eberson
Dax en Julian

Voedselbos “Flincke Ven”- beleefweek Limburg 2023

Je ziet als je regelmatig, zoals wij, wandelt op diverse plekken in Limburg dat het slecht gesteld is met de bossen in delen van Limburg. En dit gaat erg snel. Oorzaak de problemen van de CO2 in de lucht.

De slogan ontdek “de mooiste plekken dus trek erop uit en beleef de natuur”, zal binnenkort aan vervanging toe zijn als we niet in actie komen. We leren te weinig over klimaatverandering en natuur. Maar hoe leer je dat ? En waar ?

22 september begon de beleefweek Limburg. Ons interesse ging naar ……Voedselbos ‘het Flincke Ven’. We hadden al eens gehoord over voedselbossen. Documentaires gezien hoe verbouwing van producten plaatsvindt en vol bewondering gezien dat zelfs een restaurant twee Michelin sterren kreeg met producten alleen maar uit een voedselbos. Sterren voor authentieke smaken.

We wilden, nu we meer tijd hebben gekregen, ook zelf eens horen over dit initiatief waarin juist een kentering te zien zou zijn, waar natuur getracht wordt te herstellen. Dus helemaal happy dat door de beleefweek dit op ons pad komt in Herkenbosch op 22 september.

We hadden tevens heel veel geluk en kregen zelfs een hele persoonlijke rondleiding van een zeer enthousiaste Ap Woudstra. Hij vertelt ons in geuren en kleuren over dit voedselbos in ontwikkeling en de weg naar zelfvoorzienend worden en een goede bijdrage kunnen leveren voor het klimaat. Dit werd voor ons zeer leerzame middag. Mooi om zelf te kunnen zien. Mooi om zelf mee te maken. Verwend werden we, dat hier ruimschoots de tijd voor werd genomen in ‘Het Flincke Ven’.

Zo’n voedselbos kost veel moeite, maar het leert eigenlijk dat als je niet de moeite doet om qua tijd meer te bereiken, al het mooie wat de natuur te bieden heeft verloren gaat. Een zorgwekkende gedachte.

Dit voedselbos is een supergaaf initiatief en laat niet alleen zien dat er mogelijkheden zijn om het anders te doen maar is tevens een leerzame eye-opener. Mooi is ook dat hier gestart, ontwikkelt en later mogelijk geoogst wordt door vrijwilligers. Een voorproefje kregen wij zelf al tijdens de korte ingelast (munt)theepauze toen Ellen (al even enthousiast als Ap) stokbrood met eigen gemaakte jam, van de opbrengst van de blauwe bessen struiken uit dit voedselbos, serveerde. Heerlijk.

Ons enthousiasme is in elk geval vele malen groter geworden. 28 oktober a.s. gaat Piet meehelpen om 80 bomen te planten zodat het voedselbos zich nog verder kan ontwikkelen.

Beleef het zelf ook eens net zoals wij. Wij vonden het een ontzettend leuke manier om te leren op een andere manier met natuur en voedsel bezig te zijn.

Super bedankt Ap en Ellen.

Agnes en Piet 

Een fotoimpressie van het voedselbos d.d. 9 Augustus 2023

Beste allemaal,

Foto’s van het voedselbos, met o.a.:

Bolderik, Meloenpeer, Kweepeer(tje), Ijzerhart, Prikneus, Kruiden, salie, rozemarijn, komkommerkruid, olijfkruid 5 foto’s
Witte honingklaver, Smeerwortel, Meidoorn, Kardinaalsmuts, Tomaten, Appels, Fluweelboom, Franse uiensoepboom(pje), Krimlinde.