Natuurwerkdag 3 november 2023


Beste allemaal,

Op vrijdag 3 november 2023, een van de nationale natuurwerkdagen dit jaar, heeft Yuverta, met zo’n 20 studenten plus begeleidend docent Peter Harrewijn, een gemengde haag aangeplant, die op termijn gesnoeid gaat worden als zogenaamde “vlechthaag”. 

Deze vlechthaag wordt  LATER, ook door de studenten zelf,  aangelegd. Het gaat namelijk een paar jaar duren voordat de planten daar geschikt voor zijn, de planten moeten daar een bepaalde (stam)dikte voor hebben.

Opnieuw waren de weergoden ons goed gezind, nagenoeg geen spatje regen gevallen, de planten waren goed op tijd aangeleverd, goed “spul”, waaronder; Gelderse roos, liguster, roos, vuilboom. Wat mij persoonlijk opviel was de georganiseerde aanpak en de onderlinge harmonie waaronder de werkzaamheden verliepen, erg gemotiveerde studenten die er zin in hadden, top! 

De innerlijke mens werd niet vergeten, (drank, vlaai en broodjes), waarbij bij mij de indruk ontstond dat de “schwung”, mede  daardoor, er goed in bleef. De klus werd snel  maar ook goed geklaard. 

Na de broodjes nog een korte rondleiding door het hele voedselbos en voldaan naar huis!

Beste studenten en docent, ik meen te mogen stellen, dit namens het voltallige bestuur, jullie hartelijk te mogen bedanken voor deze leuke, zinvolle en leerzame dag. Ik/wij hopen jullie nog eens te zien….en zo niet, dan het voedselbos zelf toch! Jullie zullen het voedselbos nog in vol ornaat mee gaan maken…….en daar heb je dan eigenhandig  aan meegewerkt!,  dat lijkt mij een heerlijk gevoel!

Nogmaals bedankt !

Ap Woudstra, vz