Leerlingen Yuverta Roermond voeren 0-meting uit in Flinke Ven

Leerlingen van het Yuverta Roermond voeren nulmeting uit in Flinke Ven

2021okt21 – Ap Woudstra en Jac Van de Laar

Elf scholieren van het Yuverta Roermond, bezig in hun laatste jaar van de MBO Opleiding Natuur, Water en Recreatie, voerden in de maand oktober een nulmeting uit in het Flinke Ven. De opdracht om een nulmeting uit te voeren heeft niet alleen een belangrijk educatieve doelstelling, maar staat ook in verband met het gegeven dat Flinke Ven door de provincie is aangewezen als Nieuwe Natuur, waarbij landbouwgrond wordt omgevormd naar natuurgebied en/of natuur inclusieve landbouw.

Benieuwd naar hoe de nulmeting verliep, hielden we een vraaggesprek met zes leerlingen en hun docent Peter Harrewijn.

Een nulmeting is, zo vertelde een van de leerlingen, geblinddoekt naar de plek gaan en vervolgens kijken en inventariseren wat er aan flora en fauna wordt aangetroffen. Daarnaast meten en registreren we de grond en waterkwaliteit, vertelde een andere leerling

Mooi, maar wat wordt er dan precies onderzocht van grond en water? De grond wordt onderzocht op doorlaatbaarheid van de bodem (hoe lang heeft water nodig om in de bodem te zakken), bodemleven en de zuurgraad van de bodemlaag Het water wordt gemeten op zuurgraad en verontreiniging (elektrische geleidbaarheid van water). De resultaten worden vervolgens via speciaal softwareprogramma (https://www.arcgis.com/index.html) verwerkt in interactieve kaarten waardoor de waarnemingen worden verbonden met de exacte locatie. Op deze manier kan toekomstig vervolgonderzoek de data aanvullen en verfijnen.

Want, zo verklaarde een van de leerlingen, elk seizoen heeft zijn eigen kenmerken op gebied van flora en fauna. Het plantje of diertje wat je in de lente aantreft, kan in de herfst logischerwijs niet meer worden aangetroffen. Daarnaast gaat het er ook om dat wordt geïnventariseerd wat er niét is, terwijl het er naar verwachting wél zou moeten zijn.

Deze benadering stelt eisen aan kennisniveau en oplettendheid. Of zoals een leerling het verwoordde: ik moet aantonen wat ik ken en wat ik kan. Met de drijfveer voor het tonen van kennis en kunde zit het goed. Kernachtig en overtuigend verwoord met Zorg voor Natuur. Elke leerling rapporteert haar/zijn bijdrage aan dit project, dat meetelt voor het eindresultaat.

Komend jaar studeren de leerlingen af en kunnen zich dan gediplomeerd Opzichter/uitvoerder Groene Ruimte noemen. Logisch vervolg kan zijn: doorstuderen of een baan bij het Waterschap, Staatsbosbeheer, gemeenten, Omniverde of in de recreatiebranche zoals Toverland of misschien wel bij de nieuwe natuurcamping Huttopia in Herkenbosch.

Wij danken Peter Harrewijn, docent, de betrokken leerlingen en het Yuverta Roermond voor het uitvoeren en vastleggen van de bevindingen van de nulmeting in Flinke Ven en het informerende vraaggesprek. Wij wensen de leerlingen een succesvolle afsluiting van hun opleiding toe en hopen de samenwerking ten bate van de Flinke Ven als ontwikkelgebied voor nieuwe natuur voort te zetten.

Om inzicht te geven in de bevindingen van de uitgevoerde nulmeting is één verslag opgenomen bij deze site. Dit verslag is tot stand met medewerking van de leerlingen: Dominique Buskens, Freek Dorssers, Jill Peeters, Jorrith Maas, Jules Leers, Julian Kicken, Patrick Schroen, Sidney Kox, Sietse Erven, Tim Roos en Youp Coolen.

Het verslag van de 0-meting leest u hier.