Update voortgang werkzaamheden

Beste allemaal,

Er is weer veel gebeurd in het voedselbos. Inmiddels zijn we vele weken verder na de laatste excursie in mei voor de leden van de PvdA/Groenlinks-fractie. Meteen na die activiteit, waarbij wij trots onze vorderingen in het voedselbos presenteerden, brak een lange periode van droogte aan, vele weken achter elkaar geen druppel regen meer te bekennen.
Planten, bomen, struiken en kruiden hadden het zwaar. Enkele planten, zelfs van aanplant van de eerste sessie in 2021, hadden het bijzonder zwaar. We hebben eenmaal 12 kuub water laten aanvoeren om de grootste nood te ledigen. Daarnaast is water gebruikt uit de put van Staatsbosbeheer naast het voedselbos. Intussen hebben wij een pomp aangeschaft met een 50 meter lange slang zodat we altijd water hebben voor noodsituatie en nieuwe aanplant
Met een aangeschafte accubosmaaier hebben wij gemaaid en de spiegels van de bomen kunnen afdekken met maaisel. Het maaisel houdt vocht vast, verteert en vormt voedsel voor de aanplant.

Na bijna een maand regen lijkt het erop dat we van de droogte af zijn. We hebben maatregelen genomen om uitval door langdurige droogte na de aanplant te voorkomen. Het merendeel van de aanplant heeft het gered. De natuur is veerkrachtig en ook deels verpieterde planten kunnen nog opnieuw aanslaan.

Onlangs hebben we van de provincie Limburg subsidie ontvangen voor de aanplant van het voedselbos. Wij zijn nu plannen aan het maken om de derde aanplant op zaterdag 28 oktober 2023 te realiseren. We kiezen voor de aanplant in het najaar omdat de bomen dan meer tijd hebben om goed te wortelen.

In het bestuur is ook gesproken over de toegankelijk en het gebruik van het voedselbos. Zie het tabblad over toegankelijkheid op deze website.

In het najaar doen we ook mee aan de “beleefweek”, het IVN heeft ons dat gevraagd. Ook zal de reguliere natuurwerkdag wederom in het najaar plaatsvinden, 4 november. Een van de werkzaamheden is aanleg en onderhoud van (wandel-) paden.
Het Flinke Ven en de omvorming van landbouw naar natuur komt in een stroomversnelling. De gronden die de gemeente aan boeren verpacht heeft worden snel omgevormd naar natuur. Naar verwachting zal particulier eigendom op termijn dezelfde weg volgen. Deze versnelling heeft ook te maken met de beoogde realisatie van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG),

Ap Woudstra vz