Joey van de Pasch – penningmeester

Als penningmeester van Stichting Voedselbos Roerdalen zet ik mij graag in voor behoud van natuurgebieden en biodiversiteit. Zelf ben ik opgegroeid in Nationaal Park De Meinweg en van kleins af aan een grote fan van de natuur.  

Het belang van natuurgebieden en biodiversiteit kan niet genoeg worden benadrukt in de wereld van vandaag, waar menselijke activiteiten in toenemende mate het delicate evenwicht van ecosystemen wereldwijd bedreigen. Nu de wereld te maken heeft met ongekende uitdagingen op milieugebied, zoals verlies van leefgebied, klimaatverandering en het uitsterven van soorten, vertegenwoordigen natuurgebieden de hoop voor de toekomst en tonen deze gebieden dat het mogelijk is om harmonieus samen te leven met de natuur. De dringende noodzaak van natuurbehoudsmaatregelen wordt steeds zichtbaarder. Natuurgebieden en biodiversiteit zijn geen luxe, maar absoluut noodzakelijk voor onze gezondheid en het welzijn van toekomstige generaties.  

Voor de regio Midden-Limburg is de teruggave van het Flinke Ven aan de natuur en het initiëren van een voedselbos een essentiële stap in de bewustwording van de rol die de natuur speelt en de erkenning van de noodzaak om tot actie over te gaan. Actie is immers vereist om een duurzamere toekomst te realiseren. Met de Stichting Voedselbos Roerdalen draag ik hier graag aan bij.