Jac Mulders – secretaris

Ik ben geboren en getogen in Vlodrop. Na mijn biologiestudie in Utrecht was ik werkzaam voor natuur- en milieu-educatie in Amsterdam. Na een verblijf van ongeveer 25 jaar in de Randstad ben ik weer teruggekeerd naar  Midden-Limburg. Samen met mijn vrouw woon ik in het mijn ouderlijk huis te Vlodrop. Onze kinderen zijn inmiddels het huis uit en drie van de vier wonen in Utrecht. Intussen komen twee kleinkinderen uit Utrecht erg vaak op bezoek in  Vlodrop. Samen met opa en oma  genieten zij volop van de mooie omgeving en de natuur rondom de voormalige boerderij in Vlodrop (….en helpen ze ook nog mee met de aanleg van het voedselbos, zie foto elders op deze website)

Bij de terugkeer naar Midden-Limburg heb ik enkele jaren gewerkt voor Ons WCL in Midden-Limburg. Midden-Limburg was een van de elf Waardevolle CultuurLandschappen in Nederland. Met ‘verbreding’ van de landbouw werd het WCL-beleid opgepakt. Destijds was ik in mijn werk onder meer betrokken bij de productie van streekproducten, agrotoerisme en agrarisch natuurbeheer. Na afloop van het WCL-beleid ben ik als zzp-er verder gegaan met de uitvoering van subsidieregelingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hierbij gaat het om meer biodiversiteit en ecologisch evenwicht in de agrarische bedrijfsvoering. Samen met boeren werd gewerkt aan de terugkeer van patrijs, veldleeuwerik of boomvalk, de ontwikkeling van kruidenrijke akkers met klaproos en korenbloem of de aanleg van bloemrijke stroken langs akkers en weilanden.

Intussen ben ik gepensioneerd en wil ik met de aanleg van het voedselbos Flincke Ven een bijdrage leveren aan de mogelijkheden voor behoud van natuur- en landschap en een nieuw perspectief voor de landbouw. Uiteindelijk zal het voedselbos niet alleen voedsel, maar vooral ook extra biodiversiteit opleveren.