Grondnota gemeente Roerdalen

Beste vrienden van het voedselbos Flinke Ven,

Even een update, gisteren, 3 november 2022, is de Kadernota Grond in de gemeente aangenomen. Daarin staat de positie van het voedselbos Flinke Ven geregeld, er zal nu spoedig een huur/pachtcontract worden afgesloten. We waren, in afstemming met de gemeente, in het voorjaar reeds begonnen, dit in afwachting van deze ontwikkeling.

Bij stemming bleek dat niet iedereen voorstander is dat er een voedselbos wordt gerealiseerd in het Flinke Ven, de bezwaren tegen zijn echter makkelijk te weerleggen, er wordt bijvoorbeeld gesteld dat deze grond van het landbouwareaal afgaat van onze collegae boeren. Dat is niet zo, “voedselbossen” zijn een alternatieve duurzame manier van voedselproductie. Het is zelfs de bedoeling dat voedselbossen verdienmodel worden voor de landbouwsector. Het voedselbos in het Flinke Ven behelst 1 hectare, (echte verdienmodellen bestaan vaak uit minimaal 5 hectares). De gemeente stelt 2 hectares ter beschikking, er is dus nog 1 hectare voor iedereen die in het fenomeen voedselbos een kans ziet om alternatieve landbouw te bedrijven…wie volgt? We hebben meer boeren nodig de duurzamere manier van produceren is ook arbeidsintensiever.

Na afsluiting van het contract kunnen we weer vol verder met dit burgerinitiatief dat al vele supporters heeft, dank voor de steun en tot later.

Ap Woudstra

Voorzitter Stichting Voedselbos Roerdalen

Meer weten: