Ge­bieds­ont­wik­ke­ling Flin­ke Ven krijgt vorm

16 juni 2022 verscheen het volgende artikel op Limburg.nl

https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/juni/gebiedsontwikkeling-flinke-ven-krijgt/

Het Flinke Ven in de gemeente Roerdalen ondergaat binnenkort een flinke metamorfose en wordt de groene verbinding tussen Nationaal Park de Meinweg en het Roerdal. De omstandigheden voor zeldzame planten en dieren worden verbeterd en met extra watermaatregelen krijgen ook de vissen in de beken betere leefomstandigheden. Provincie Limburg, gemeente Roerdalen en Waterschap Limburg gaan samen aan de slag met deze gebiedsontwikkeling. De natuurrealisatie maakt onderdeel uit van het ‘uitvoeringsprogramma natuurrealisatie’ van Provincie Limburg en biedt ook mooie kansen voor de herinrichting van de Bosbeek.

Het realiseren van natuur in het Flinke Ven is onderdeel van de natuuropgave die de Provincie Limburg heeft binnen Roerdalen. In de gebiedsontwikkeling wordt ingezet op de waterkwaliteit en hoeveelheid water in de natuurgebieden eromheen: de Turfkoelen, de Meinweg en het Roerdal. De toekomstige aanpak kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de agrarische gronden natter en voedselarmer worden. Daarnaast is het de bedoeling dat het gebied een open karakter krijgt. Met daarin waarschijnlijk een klein gedeelte met bos of struiken. In de uitwerking is ook aandacht voor de natuurbeleving bij de inwoners van Roerdalen en recreatiemogelijkheden. Hoe dit gaat gebeuren wordt nu in een gezamenlijk projectplan Natuurrealisatie Flinke Ven uitgewerkt.

Slagingsfactor samenwerking

Gedeputeerde Geert Gabriëls (Natuur, Milieu en Erfgoed): “Natuurrealisatie is een Europese opgave die het Rijk aan ons heeft toegewezen. Het ‘uitvoeringsprogramma Natuurrealisatie’ maakt het mogelijk om deze taak sneller op te pakken. Een van de onderdelen hiervan is het Flinke Ven in Roerdalen. Hoewel het onze taak is, vind ik het samen optrekken in dit proces een belangrijke slagingsfactor. Ik ben daarom verheugd met de bestuurlijke toezegging tot samenwerking van de gemeente Roerdalen en het Waterschap Limburg. We gaan samen aan de slag met een projectplan natuurrealisatie en een communicatieplan.”

Verbinding

Wethouder Jan Smits (gemeente Roerdalen): ”Wij zijn als gemeente de grootste grondeigenaar in het gebied. We verpachten de grond momenteel aan agrariërs voor korte of langere tijd. De opgave voor dit gebied is al jarenlang bekend, maar de uitvoering liet op zich wachten. We gaan nu starten met de natuurrealisatie. We vinden het belangrijk dat de agrarische ondernemers betrokken worden bij de aanpak. Daarom hebben we deze week al contact gezocht met onze pachters in dit gebied om hen te informeren over de plannen. Het gaat bij deze natuurrealisatie om perspectief voor natuur én landbouw.”

Dagelijks Bestuurslid Arnold Jansen (Waterschap Limburg): “Samen kom je verder en in Roerdalen liggen veel prachtige kansen om de omgeving mooier en natuurlijker te maken. De inwoners, ondernemers en terreinbeheerders in het gebied willen we intensief betrekken bij de realisatie van onze projecten en daarmee bij deze gebiedsontwikkeling.”

Europese opgave

Vanuit Europese regelgeving heeft Nederland de opgave om Natura 2000 in het hele land te realiseren. Het Rijk heeft deze opgave aan de provincies gedelegeerd. Deze wettelijke taak dient in 2027 voltooid te zijn. Naast de Natura 2000 gebieden zijn ook gebieden als het Flinke Ven onderdeel van het ‘Natuur Netwerk Nederland’. Ook het realiseren van deze natuurgebieden hoort bij de taken van de provincies.


Voor de pers:

Voor persvragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:
Provincie Limburg: Meja van Zelst op telefoonnummer +31 6 11 95 44 62
Gemeente Roerdalen: Peggy Berben op telefoonnummer +31 6 11 73 58 67
Waterschap Limburg: Esther Damman op telefoonnummer +31 6 55 18 53 18