Filmpjes


Voorjaar 2023 heeft Agrarisch Collectief Natuurrijk Limburg vier naburige patrijzenkoppels in de buurt van twee vogelakkers gezenderd. De hanen zijn uitgerust met een GPS zender (satelliet data) en de hennen met een hals zender waarmee ze live uit te peilen zijn. Op bijgaand kaartje staan de locaties van de koppels gedurende vijf dagen begin mei 2023. Alle vier de koppels zijn uiteindelijk gaan nestelen in een wegberm, zie ook bijgaand filmpje. De afgelopen jaren is in het Limburgse onderzoeksgebied al vastgesteld dat de helft van de patrijzen in smalle wegbermen nestelt. De overige nesten bevonden zich vooral in grasland en graan. De rest op andere plekken zoals gladiolen, aardappels of een voortuintje. Waarschijnlijk zijn dit vooral vervolglegsels van koppels die bij een eerste nestpoging in een wegberm in de legfase uitgemaaid zijn. Het lijkt er steeds meer op dat dit één van de grote problemen is voor de patrijs. Door schaalvergroting zijn ruige randjes in het veld verdwenen. Om te nestelen zijn patrijzen nu helemaal aangewezen op wegbermen en slootkanten. Die helaas in mei en juni massaal gemaaid worden. In het beste geval gebeurt dit in de legfase en kunnen de patrijzen nog een nieuw legsel maken. Maar als de hen al even zit te broeden wordt ze onherroepelijk op het nest doodgemaaid. En maak je geen illusies. Je ziet ze echt niet zitten. Daarom een dringende oproep aan boeren, waterschappen wegbeheerders. Maai niet in mei en juni! Patrijzen, maar b.v. ook fazanten, roodborsttapuiten en graspiepers leggen massaal het loodje. En in slootkanten wilde eend en krakeend. Het is een jaarlijks weerkerende slachting die de boerenlandvogels nog verder in het nauw brengt. Gun ze die laatste veilige plekjes om voor nageslacht te zorgen. Zie hieronder het filmpje.

Factsheets over de patrijs