Doneren

Indien u dit initiatief wilt ondersteunen kunt u een bedrag doneren op bankrekening (Regiobank):

NL22 RBRB 0205 0865 43 t.n.v. Stichting Voedselbos Roerdalen