Update voortgang werkzaamheden

Beste allemaal,

Er is weer veel gebeurd in het voedselbos. Inmiddels zijn we vele weken verder na de laatste excursie in mei voor de leden van de PvdA/Groenlinks-fractie. Meteen na die activiteit, waarbij wij trots onze vorderingen in het voedselbos presenteerden, brak een lange periode van droogte aan, vele weken achter elkaar geen druppel regen meer te bekennen.
Planten, bomen, struiken en kruiden hadden het zwaar. Enkele planten, zelfs van aanplant van de eerste sessie in 2021, hadden het bijzonder zwaar. We hebben eenmaal 12 kuub water laten aanvoeren om de grootste nood te ledigen. Daarnaast is water gebruikt uit de put van Staatsbosbeheer naast het voedselbos. Intussen hebben wij een pomp aangeschaft met een 50 meter lange slang zodat we altijd water hebben voor noodsituatie en nieuwe aanplant
Met een aangeschafte accubosmaaier hebben wij gemaaid en de spiegels van de bomen kunnen afdekken met maaisel. Het maaisel houdt vocht vast, verteert en vormt voedsel voor de aanplant.

Na bijna een maand regen lijkt het erop dat we van de droogte af zijn. We hebben maatregelen genomen om uitval door langdurige droogte na de aanplant te voorkomen. Het merendeel van de aanplant heeft het gered. De natuur is veerkrachtig en ook deels verpieterde planten kunnen nog opnieuw aanslaan.

Onlangs hebben we van de provincie Limburg subsidie ontvangen voor de aanplant van het voedselbos. Wij zijn nu plannen aan het maken om de derde aanplant op zaterdag 28 oktober 2023 te realiseren. We kiezen voor de aanplant in het najaar omdat de bomen dan meer tijd hebben om goed te wortelen.

In het bestuur is ook gesproken over de toegankelijk en het gebruik van het voedselbos. Zie het tabblad over toegankelijkheid op deze website.

In het najaar doen we ook mee aan de “beleefweek”, het IVN heeft ons dat gevraagd. Ook zal de reguliere natuurwerkdag wederom in het najaar plaatsvinden, 4 november. Een van de werkzaamheden is aanleg en onderhoud van (wandel-) paden.
Het Flinke Ven en de omvorming van landbouw naar natuur komt in een stroomversnelling. De gronden die de gemeente aan boeren verpacht heeft worden snel omgevormd naar natuur. Naar verwachting zal particulier eigendom op termijn dezelfde weg volgen. Deze versnelling heeft ook te maken met de beoogde realisatie van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG),

Ap Woudstra vz

Excursie naar het voedselbos

Wie wilde weten hoe het nu met het voedselbos gaat, kon zich voor 27 mei opgeven om te gaan kijken. Onder leiding van Ap en Ellen Woudstra kregen we een rondleiding en zagen we wat er allemaal al gerealiseerd is en bloeit en groeit op het stuk grond waar in het verleden mais werd geteeld.
Wat als eerste opviel waren de paaltjes met draad die er voor zorgen dat bezoekers, die daar wandelen en fietsen, zien dat het geen openbaar terrein is. Ook de dieren die houden van een sappig groen blaadje blijven op afstand. Met behulp van eikenschors snippers is een pad aangelegd, zodat je van voor tot achter door het gebied kunt lopen, zonder dat de kwetsbare jonge aanplant beschadigd wordt. Het was een prachtige zonnige zaterdagmorgen en al wandelend over het terrein vertelde Ap waar alle aanplant vandaan komt. Een aantal van de bomen, noten en fruit zijn geschonken door mensen die staan voor een andere manier van landbouw en voedsel telen. Wie hier tussen de bomen en struiken maar ook kruiden loopt kan zich moeilijk voorstellen, dat een aantal van ons daar ook gelopen heeft toen het een kale vlakte was. Vol vuur werd aan onze gedeputeerde voor natuur, Geert Gabriels, uitgelegd dat hier een voedselbos zou komen. Of hij het echt geloofde weten we niet, maar hij was zeker onder de indruk van het enthousiasme en de vasthoudendheid. En hoewel het allemaal heel wat voeten in de aarde had voor er met de aanplant kon worden gestart, zijn de initiatiefnemers blijven geloven in hun droom. Die droom wordt met hulp van alle vrijwilligers die helpen met de aanplant en het water geven, langzaam waarheid. En wie het allemaal met eigen ogen wil zien, in het najaar wordt het laatste stuk beplant en gaan we zeker nog een keer kijken. Wellicht zien we dan ook dat de appel en de peertjes die nu al aan een aantal vruchtbomen zitten, uitgegroeid zijn tot volwassenen appels en peren.

Mieke Schotemeijer

NPLG

(Klik op afbeelding om te vergroten)

Beste vrienden en belangstellenden,

Onze stichting is ook lid van de Natuur  en Milieufederatie Limburg NMFL en praat als lid mee over het NPLG, (Nationaal programma landelijk gebied). Zie: Klik Hier

Daarover vind je bij eerder nieuws meer info.

NMFL heeft samen met andere natuurorganisaties, een plaat gemaakt met beginselen voor een gezonde natuur en gezonde leefomgeving,

Zie “gevisualiseerd” wat er nodig is en waarop onze gezamelijke inzet zich op richt

Met vriendelijke groeten

Ap Woudstra

Reactie van Henk van Gansewinkel

“Op 13 mei hebben we een heel interessante rondleiding door het voedselbos in ontwikkeling gehad van Ap  Woudstra. Zeker een aanrader! Over drie jaar als de bomen groter zijn en er meer aanplant is komen we zeker terug om te kijken wat het dan is geworden.

Mooi om te zien hoe gewerkt wordt aan een combinatie van natuur en voedselproductie, waarbij zowel inheemse als exotische planten samenwerken voor een optimaal resultaat.

Het is te hopen dat  met dit concept een groot deel van de weilanden voor veeteelt weer terug veranderd kan worden een combinatie van voedselproductie en de natuur die het eens was, en zo een goede toekomst voor de boeren kan bieden.
Daarmee kunnen we dan ook de natuur in eigen land grotendeels herstellen (en hebben we daarmee iets meer recht van spreken als het gaat om bescherming van oerbossen in de tropen).

Geweldig initiatief en goed om dit soort projecten te kunnen volgen!

Henk van Gansewinkel”

Nieuwe beplanting

Beste vrienden en belangstellenden,          

7 april 2023

Na 4 Maart is er weer van alles gebeurd, blijkbaar is ons enthousiasme besmettelijk, er komt steeds meer support, mensen bieden spontaan hulp aan, geven plantmateriaal of donaties om bepaalde “voorkeur”planten te plaatsen.

Onlangs is er een nieuwe bushalte aangelegd naast ons voedselbos  dat ging gepaard met schade aan de aanplant in ons voedselbos, zo werd de heg beschadigd en werd er grond gestort over een stuk aanplant. We maakte verhaal bij de aannemer, KWS in dit geval. We pleegde overleg met de projectleider Heiko Haan. Die stelde zich uiterst constructief op. Hij bood aan de schade te herstellen door hun eigen groenbedrijf Jos Kanters uit Erp. Nadat wij aangaven wat de schade was en hoe dat gecompenseerd kon worden werden  enkele weken later 30 nieuwe planten aangeplant. 2 hoveniers belden op om af te stemmen, ze hebben in goed overleg de aanplant geplant precies zoals we wilden, top personeel, top bedrijf, (foto 3), en top Projectleider Heiko!. Nogmaals bedankt daarvoor

Wat is er nog meer geplant:

1 Krimlinde geplant,(onderste foto, inclusief vink)

4 grote perenbomen (van Nathan, foto 7, 2 in tuin bij Nathan)

2 appelbomen 

Bombardier walnoot van Jac geplant

1 Kaki geplant van Daniels tuincentrum, foto 5

6 extra fruitbomen, pruim, kers, appel, (aanbieding) 

4 Kerscornoeljes (van een gulle gever/vriend), foto 2 

1 Paardenkastanje, (volgt later)

Bordje geplaatst 

Daarnaast hebben we voor de tweede keer een lading eikenhaksel ontvangen van bedrijf Herman Vaessen uit Maasbree, ook zo top!, nu kunnen we het pad afmaken, (foto 1), we hebben de hele verder lente en zomer om dat te realiseren, als je komt helpen neem dan een kruiwagen en een schep mee.

Daarnaar hebben we compost, (molmmest) uitgereden om het struweel aan de weg wat te bemesten, de Meidoornhaag gaat ook nog wat krijgen. 

In de komende maanden gaan we kijken of we aan de voorkant en de zijkant langs de parkeerplaats een soort afrastering kunnen plaatsen, we zijn aan het onderzoeken wat de beste optie is. 

Met groene groet

Ap Woudstra, vz

Alle hens aan dek,

Beste vrienden en belangstellenden,

Zaterdag 4 maart was het “alle hens aan dek”, wij hebben na de nodige voorbereidingen zo’n 50 fruitboomjes kunnen planten, daarnaast kruiden en bessen.

Het was een lange, gezellige, drukke, verbindende  maar ook erg geslaagd dag, wij kunnen inmiddels ervaren dat ons “voedselbos” groeit; op grote bomen, waarvan al een deel eerder is geplant, zullen we nog jaren moeten wachten voordat ze volwassen zijn of zelfs halfwas en daardoor veel vrucht gaan dragen en een volledige kroon gaan hebben, maar bessen, fruit, kruiden e.d. zullen eerder geoogst kunnen worden. De aanplant voor dit voorjaar zit er wel zo’n beetje op nu, we moeten nog wat zure kers en wilde pruim zetten en dan kunnen we  alles de “uit grond gaan kijken”.
Gedurende die tijd alles goed bewaken qua water, op de zandgrond is de verse aanplant erg kwetsbaar. Voedingstoffen zitten er genoeg in, ofschoon we de planten ruim van molmmest hebben voorzien mede om vocht vast te houden, deze compost niet aan de wortel maar bovenop het maaiveld.
Deze zomer zal gebuikt worden om de verdere plannen uit te werken, ook kunnen dan zaken als afrastering e.d. worden uitgewerkt. Werkzaamheden daaraan kunnen goed in de zomer plaatsvinden. De aanloopfase van een voedselbos beslaat gemiddeld 5 jaar, dan moet er toch alles staan en langzaam gaan “draaien”; voordat het een “zelfvoorzienend/zichzelfsinstandhoudend” ecosysteem is  zijn we heel wat  jaren verder, het bodemleven moet dan optimaal floreren en de basis zijn voor continuïteit. Hopelijk ontstaat er ook iets van een kleine waterkringloop waardoor water zichzelf goed “reguleert”.
Fijn om om deze wijze te kunnen boeren, alternatief, extensief met voedselproductie aan de gang. Het blijkt te zijn dat een goed draaiend voedselbos 6/8 personen kan voeden, het jaar rond.

Ap Woudstra vz