Bronnen

Rijksoverheid

Provincie Limburg

Let wel: De rapporten Hydrologische Modellering Turfkoelen en Flinke Ven fase 1 en 2 van Royal Haskoning DHV in opdracht van de Provincie Limburg zijn nog niet beschikbaar via internet (Provincie Limburg).

Gemeente Roerdalen

Waterschap

Boeren & Natuur