Alle hens aan dek,

Beste vrienden en belangstellenden,

Zaterdag 4 maart was het “alle hens aan dek”, wij hebben na de nodige voorbereidingen zo’n 50 fruitboomjes kunnen planten, daarnaast kruiden en bessen.

Het was een lange, gezellige, drukke, verbindende  maar ook erg geslaagd dag, wij kunnen inmiddels ervaren dat ons “voedselbos” groeit; op grote bomen, waarvan al een deel eerder is geplant, zullen we nog jaren moeten wachten voordat ze volwassen zijn of zelfs halfwas en daardoor veel vrucht gaan dragen en een volledige kroon gaan hebben, maar bessen, fruit, kruiden e.d. zullen eerder geoogst kunnen worden. De aanplant voor dit voorjaar zit er wel zo’n beetje op nu, we moeten nog wat zure kers en wilde pruim zetten en dan kunnen we  alles de “uit grond gaan kijken”.
Gedurende die tijd alles goed bewaken qua water, op de zandgrond is de verse aanplant erg kwetsbaar. Voedingstoffen zitten er genoeg in, ofschoon we de planten ruim van molmmest hebben voorzien mede om vocht vast te houden, deze compost niet aan de wortel maar bovenop het maaiveld.
Deze zomer zal gebuikt worden om de verdere plannen uit te werken, ook kunnen dan zaken als afrastering e.d. worden uitgewerkt. Werkzaamheden daaraan kunnen goed in de zomer plaatsvinden. De aanloopfase van een voedselbos beslaat gemiddeld 5 jaar, dan moet er toch alles staan en langzaam gaan “draaien”; voordat het een “zelfvoorzienend/zichzelfsinstandhoudend” ecosysteem is  zijn we heel wat  jaren verder, het bodemleven moet dan optimaal floreren en de basis zijn voor continuïteit. Hopelijk ontstaat er ook iets van een kleine waterkringloop waardoor water zichzelf goed “reguleert”.
Fijn om om deze wijze te kunnen boeren, alternatief, extensief met voedselproductie aan de gang. Het blijkt te zijn dat een goed draaiend voedselbos 6/8 personen kan voeden, het jaar rond.

Ap Woudstra vz