Een voedselbos…

…is een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen.

Met aanwezigheid van:

  • een kruinlaag van hogere bomen;
  • minimaal drie van andere kleine afgebakende stukken of vegetatielagen van respectievelijk lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • een rijk bosbodemleven.

Een voedselbos heeft een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.”

De Stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen en ontwikkelen van voedselbossen binnen de gemeente
Roerdalen;
b. het beheer van het voedselbos in het Flinke Ven;
c. het bevorderen en bewaken van de biodiversiteit en de natuurwaarden van het
Flinke Ven;
d. het verzamelen, bundelen en delen van kennis omtrent voedselbossen.

Bron: Green Deal voedselbossen, een coalitie van overheden, NGO, hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en koplopers uit de praktijk

Het logo van de stichting toont een boom vol fruit opgenomen in het kenmerkende landschap van Flinke Ven.

Grenzend aan Nationaal Park ‘Meinweg’ wordt een voedselbos ontwikkeld in een naar de Roer aflopend landschap van vennen, bloeiende graslanden, bossages en wandelpaden.

Voedselbos & Permacultuur

Ieder goed aangelegd voedselbos dient een tweeledig doel: het produceren van voedsel én rijke en vitale natuur. Deze dubbeldoelstelling maakt voedselbossen bij uitstek geschikt voor het realiseren van duurzame verbindingen tussen natuur, dorp en landbouw.

Geschiedenis van de omgeving

Flinke Ven grenst aan Nationaal Park ‘De Meinweg’. Een bijzonder mooi en gevarieerd glooiend natuurgebied met uitgestrekte wandelroutes waar bij oostelijke en noordelijke wind alleen nog de geluiden van het bos worden gehoord.

Flinke Ven terug naar de natuur

Het Flinke Ven werd aan het einde van de 19de eeuw drooggelegd en ingericht als agrarisch gebied. Na ruim 150 jaar intensieve landbouw zal Flinke Ven weer geleidelijk aan terugkeren naar de oorspronkelijke natuurlijke staat.